Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

procurador

Les províncies que depenien directament de l’emperador eren governades per un procurador que era la màxima autoritat judicial, el cap de l’administració i el cap de l’exèrcit. El seu mandat i les seves funcions no estaven estrictament delimitades, sinó que depenien de les atribucions conferides en cada cas per l’emperador. Abans de Claudi (41-54 dC) rebien el nom de «prefectes». Aquest és el cas de la província de Judea, els prefectes o procuradors de la qual residien a Cesarea; ara bé, en les grans solemnitats es traslladaven a Jerusalem i residien al pretori (Mt 27,57; Jn 18,28). Alguns situen el pretori en el palau reial d’Herodes, a l’oest de Jerusalem; altres s’inclinen per situar-lo a la torre Antònia, al nord-oest del temple.