Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

paradís

Nom pres d’un mot persa que significa ‘jardí’. L’antiga versió grega de l’AT fa servir aquest terme per a parlar del jardí de l’Edèn, que Déu mateix va plantar per posar-hi la primera parella humana (Gn 2-3; Ez 28,13). D’aquí prové la idea del paradís com a lloc ideal de felicitat on no hi ha ni mort ni dolor. En temps de Jesús serveix per a designar el lloc on van els justos després de la mort (Lc 23,43). Pau, d’acord amb representacions del seu temps, el situa en el tercer cel (2Co 12,2-4). De Jesús, es diu que ha travessat els cels, això és, que ha estat glorificat (He 4,14). Al final dels temps s’espera la superació de tot mal i la recuperació de la felicitat original del paradís de l’Edèn (Is 65,17-25; Ap 2,7; 22,2-5), la Jerusalem celestial en la qual es realitzarà la comunió plena amb Déu (Fl 3,20-21; 1Te 4,17).