Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

oracle

S’entén per oracle la resposta de la divinitat a una consulta sobre un esdeveniment del futur o sobre l’oportunitat d’una acció o d’una obra (Jt 18,5; 1Sa 10,22). La Bíblia prohibeix de cercar la resposta divina emprant la màgia, evocant els morts o fent recurs als ídols (Dt 18,9-22). Admet, en canvi, els oracles dels profetes i dels sacerdots, que rebien una resposta divina per mitjà de somnis, de revelacions, o bé d’un instrument d’ endevinació anomenat les sorts sagrades dels urim i tummim (Nm 12,6; 27,21; 1Sa 14,38-42). Una de les funcions dels oracles sacerdotals era determinar la innocència o la culpabilitat de l’acusat en una causa difícil o quan mancaven testimonis (Dt 17,8-12; Jr 18,18). L’oracle és també un gènere literari típic de la literatura profètica; va acompanyat, tot sovint, de l’expressió «oracle del Senyor», que equival a «així parla el Senyor».