Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

nazireu

Persona consagrada al Senyor que havia de guardar unes regles concretes de vida abstenir-se de vi i de begudes fermentades, evitar de tocar cadàvers, deixar-se créixer els cabells i els pèls del cos sense afaitar-se’ls mai (Nm 6,1-21). La institució del nazireat era molt antiga a Israel i va influir en les normes de la guerra santa i en les associacions de profetes. El nazireat podia ser permanent o temporal, amb un mínim de trenta dies, en ocasió d’algun vot o promesa. Al final del temps del vot, el nazireu es feia tallar els cabells i els cremava en sacrifici damunt l’altar. Samsó era un nazireu perpetu (Jt 13); Pau, segons el NT, algun cop va fer vot temporal de nazireat i en una altra ocasió va acompanyar alguns nazireus al temple en l’ofrena que havien de presentar a l’acabament del seu nazireat (Ac 18,18; 21,23-26).