Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

monedes

Antigament el comerç es feia a base de l’intercanvi en espècies (1Re 5,25; 2Re 3,4). Aviat, però, es van fer servir els metalls valuosos (or, coure i, sobretot, plata), en forma de peces o de lingots. En el cas de les peces, la unitat de pes era el sicle i, en el cas dels lingots, el talent (Gn 23,16; Js 7,21; 1Re 10,29; 2Re 12,10-12). Probablement les primeres monedes en sentit estricte (peces de metall estereotipades, encunyades per l’autoritat reconeguda i amb una marca que en garantia el pes) començaren a circular a l’Àsia Menor en el segle VII aC. Encara que, en diferents èpoques, els israelites encunyaren moneda pròpia, en la Bíblia només són esmentades les monedes perses (el dàric d’or en Esd 8,27), posteriorment les gregues, a partir de l’època hel·lenística (2Ma 10,20; Mt 17,24), i després les romanes (Mt 5,26; 10,29). En l’època del NT coexistien els sistemes monetaris grec i romà. PERSES d’or dàric (8,42g) GREGUES (sistema monetari de Tir, emprat en el temple de Jerusalem) de plata estàter = tetradracma (14,55g) = 4 dracmes didracma (7,3g) = 2 dracmes dracma (3,64g) de bronze calc (6 g) = 1/48 de dracma lèpton (0,86 g) = 1/7 de calc ROMANES de plata denari (3,81g) de bronze as (10,8g) = 1/16 de denari quadrant (3,1g) = 1/4 d’as La dracma grega i el denari romà tenien un valor semblant. En temps de Jesús, un denari era el sou normal d’un treballador del camp per una jornada de treball (Mt 20,2.9.13). El sicle, el talent i la mina, encara que no eren pròpiament monedes sinó unitats de pes o mesures, es feien servir també com a unitats monetàries (Ne 5,15; Mt 18,24; Lc 19,13). Les monedes d’ús corrent al temple de Jerusalem eren monedes de plata del sistema monetari de Tir, amb les quals calia fer totes les transaccions comercials a l’interior del temple. Això justificava l’existència de canvistes (Mt 21,12= Mc 11,15= Jn 2,14). Igualment, calia pagar el tribut del temple amb una didracma per any (Mt 17,24-27), és a dir, mig sicle.