Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Messies

Terme d’origen hebreu que significa ‘ungit’. S’aplicava als personatges que eren instituïts en les seves funcions per mitjà del ritu de la unció santa amb l’oli els reis i els sacerdots (Ex 29,7; Lv 8,12; 1Sa 10,1; 16,13). Per extensió, també s’aplica als patriarques i al rei persa Cir, el qual va donar la llibertat al poble d’Israel que vivia exiliat a Babilònia (Is 45,1). Després de l’exili, el terme passà a designar el personatge esperat que havia de salvar el poble dels seus enemics en nom de Déu. Era vist amb característiques diverses rei de la dinastia davídica, sacerdot, servent pacient, personatge celestial. Alguns textos profètics han estat interpretats com a referits a la vinguda del Messies i de la salvació que l’acompanya (Gn 49,8-12; Nm 24,15-19; 2Sa 7,13-16; Is 7,14-17; 9,1-6; 11,1-9; 52,13-53,12; Am 9,11-15; Za 9,9-10; Ml 3,1; Sl 2,7; 110,4.6; Dn 7,13). La fe cristiana ha referit aquests oracles a Jesús de Natzaret, el Messies (Mc 1,1-3; 14,61; Jn 4,25-26; 18,33-37). «Crist» és la traducció grega de «Messies».