Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

jurament

El jurament era una solemne apel·lació a Déu perquè fos testimoni d’un pacte o perquè garantís la veritat d’una afirmació o d’una prometença. Per això la violació o falsedat d’un jurament era considerada com una de les ofenses més greus fetes a Déu (Ex 20,7; Lv 19,12). Jurar pel nom del Senyor equivalia a reconèixer-lo com el Déu vertader; jurar per altres déus equivalia a una apostasia (Js 23,7; Jr 5,7). El jurament es feia davant d’objectes sagrats que significaven la presència de la divinitat, o bé davant l’altar, tot alçant la mà enlaire (Gn 14,22-23), o bé posant la mà sobre els òrgans genitals d’aquell a qui es feia el jurament (Gn 24,2.9). Jesús ensenya a no jurar, perquè tot allò que s’hagi d’afegir a un sí o a un no ve del Maligne (Mt 5,33-37). En la Bíblia, també apareix el jurament que fa Déu mateix, quan vol refermar l’autoritat i el compliment de les seves paraules (Dt 1,35).