Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

ismaelites, Ismael

Ismael és tingut per fill d’Abraham i de l’esclava egípcia Agar (Gn 16), i dóna nom a algunes tribus nòmades del nord d’Aràbia i de la península del Sinaí (Gn 17,23-26; 21,9-21; 25,12-18). Segons Gn 36,3-4, un clan edomita estava emparentat amb els ismaelites, i segons Gn 37,25-28, uns mercaders ismaelites van comprar Josep als seus germans i el vengueren com a esclau a Egipte. En Sl 83,7, els ismaelites figuren en una coalició de pobles que volen apoderar-se del territori del poble de Déu.