Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

impuresa (ritual)

En la concepció bíblica, impur és tot allò que no es pot fer servir per al culte. Les persones ritualment impures no poden acostar-se al santuari i tenen prohibits el contacte i la relació amb les altres persones. Les causes que motivaven la impuresa ritual eren variades tocar un cadàver d’home o d’animal, certes malalties de la pell que eren relacionades amb la lepra, la menstruació, les pèrdues seminals, etc. La persona o l’objecte impur s’havien de purificar ritualment amb aigua abans d’accedir al lloc sagrat i ser declarats purs (Lv 14,1-32). També els sacerdots havien de purificar-se abans d’oferir els sacrificis (Ex 19,10.14; 30,18-21; Lv 15; Nm 19,11-22). En temps del NT, la coexistència en territori jueu de població jueva i grecoromana feia més difícil el manteniment de la puresa ritual, i alguns, per l’ofici que tenien o pel contacte habitual amb els no jueus o pagans, vivien permanentment en estat d’impuresa ritual. Entre aquestes persones, anomenades genèricament «pecadors», cal destacar els publicans, fortament criticats pels fariseus i mal vistos del poble.