Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

imposició de mans

En l’AT, la imposició de mans podia ser un signe de benedicció, de protecció o de conferiment d’una funció (Gn 48,14; Nm 27,18; Dt 34,9). En els sacrificis, el sacerdot imposava les mans sobre el cap de la víctima abans que fos immolada, per expressar que la víctima era oferta a Déu (Lv 1,4; 3,2). En el ritual d’ expiació servia per a indicar que es carregaven sobre l’animal sacrificat les faltes d’algú del poble o de tot el poble (Lv 4,1-5,13; 16). En el NT, Jesús fa servir la imposició de mans com a signe de benedicció (Mt 19,13). Els apòstols l’usen per a conferir funcions i ministeris comunitaris o per a significar la recepció del do de l’Esperit (Ac 6,6; 8,17-18; 1Tm 4,14; 5,22).