Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

fariseus

Grup religiós jueu que es comprometia a observar més estrictament la Llei, particularment les normes de puresa ritual. Havien fixat el compliment de la Llei en 613 preceptes. Els fariseus acceptaven la interpretació i adaptació dels textos bíblics o «llei escrita» d’acord amb la «llei oral», que ells anomenaven «la tradició dels ancians» (Mt 15,2). A diferència dels saduceus, admetien la resurrecció dels morts i l’existència dels àngels, i esperaven el Messies com a renovador espiritual i polític del poble. Van néixer dels grups de jueus piadosos del temps dels Macabeus. Jesús els recrimina el formalisme en el compliment de les normes de la Llei i la subordinació de les coses més importants de la Llei a les seves pròpies tradicions (Mt 15,6; 23,13-33; Lc 12,1). Més enllà d’aquests obstacles, els fariseus van tenir bones relacions amb Jesús i els seus partidaris (Lc 7,36; 11,37; Jn 3,1; Ac 5,34-39).