Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

estranger

Tota persona que no formava part del poble d’Israel era considerada estrangera. En l’AT, egipcis, madianites, jebuseus, filisteus, fenicis, hivites, moabites, edomites, sidonis i altres reben el nom d’estrangers o de pagans; en la Bíblia, sovint són esmentats dient que pertanyen a les nacions. No eren considerats estrangers els esclaus i els presoners de guerra, ni els prosèlits, és a dir, els no jueus que havien passat per la circumcisió i havien adoptat la religió israelita. Es fa la distinció entre l’estranger amb residència fixa o immigrant, que té drets i obligacions semblants als israelites, i l’estranger amb residència eventual, que té drets molt reduïts (Ex 20,10; 22,20). Els estrangers no podien participar en les festes religioses ni en el culte del temple si no eren circumcidats (Ex 12,43-45). En el NT, el terme «estranger» no conserva el significat religiós estricte que tenia en l’AT: pot significar un desconegut, un viatger o fins i tot un jueu de la diàspora.