Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

efod

Nom que rebien diferents objectes vinculats amb el culte i la litúrgia en l’AT. En primer lloc, designava la túnica de lli que portaven els sacerdots i algunes persones relacionades amb el sacerdoci (1Sa 22,18), com el petit Samuel (1Sa 2,18) i David (2Sa 6,14). En segon lloc, era també una peça de roba dels vestits del gran sacerdot; subjectat a les espatlles per dos tirants, duia dues pedres precioses amb els noms de les dotze tribus d’Israel. Damunt l’efod hi havia la bossa pectoral, guarnida amb dotze pedres precioses i els noms de les dotze tribus. Dins la bossa hi havia les sorts sagrades dels urim i tummim (Ex 28,6-30). Finalment, de vegades designa un instrument que contenia les sorts sagrades dels urim i tummim i que el sacerdot usava per a consultar Déu i saber què calia fer, sobretot en cas de guerra i campanyes militars (1Sa 23,9-12).