Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

diàspora

Terme equivalent a «dispersió»; s’aplica a les colònies jueves que a partir del temps de la deportació van anar poblant les ciutats de l’Orient Pròxim i les costes mediterrànies. Aquestes comunitats van mantenir sempre relacions estretes amb les institucions religioses de Jerusalem per mitjà de la correspondència epistolar, els pelegrinatges, la recaptació del tribut per al temple, etc. A més, es van anar organitzant políticament i s’integraren dins les institucions municipals de la ciutat; establiren ponts de diàleg amb la cultura del lloc i assimilaren la llengua de la regió on residien; però alhora van mantenir fidelment les tradicions religioses jueves gràcies a l’observança personal i familiar de la Llei de Moisès, a les reunions setmanals de la sinagoga i a la prohibició de matrimonis amb persones no jueves. Algunes de les comunitats de la diàspora van ser molt fecundes, com la d’Alexandria, a Egipte, on es traduí l’AT al grec, traducció anomenada «dels Setanta», i on s’afegiren nous llibres al cànon hebreu.