Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

delme

El delme era un tribut a favor del temple o del rei, que equivalia a la desena part de la collita o de la producció. Allò que es recollia s’usava per al manteniment del culte i de l’estament sacerdotal, i també de l’aparell de l’estat. Coneixem més bé els delmes religiosos (Lv 27,30-33; Nm 18,21-32) que no pas els civils el rei fixava un tribut sobre les collites (blat i vi, sobretot), els ramats, els pasturatges (1Sa 8,15.17). Els delmes religiosos són esmentats en el NT (Mt 17,24-27; 23,23; Lc 18,12).