Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

cos

En la Bíblia, el cos és allò que permet la relació de la persona amb el món i amb les altres persones. Tanmateix, sota la influència grega, el llibre de la Saviesa distingeix en l’home ànima i cos (Sv 8,19-20; 9,15). El mateix llibre, com també l’Evangeli segons Mateu i el llibre de l’Apocalipsi, parlen de l’ànima separadament, en relació amb la mort (Sv 3,1-12; Mt 10,28; Ap 6,9). En el NT, el terme cos és sinònim de «persona vivent» (Rm 8,23; 1Co 6,19). Pau parla de l’Església com a cos de Crist, format per diferents membres i enriquit pels diversos carismes (Rm 12,4-5; 1Co 12,12-27). El pa de l’eucaristia és el cos de Crist (Mt 26,26= Mc 14,22= Lc 22,19= 1Co 11,24), i participar en aquest pa vol dir edificar l’Església (1Co 10,17).