Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

circumcisió

Ritual d’extirpació del prepuci o replec de pell que cobreix la punta del membre viril. Era un dels senyals d’identitat i pertinença al poble jueu, anomenat sovint el poble dels circumcisos (Rm 4,12). Per això, convertir-se plenament al judaisme equivalia a circumcidar-se. De fet, antigament la circumcisió era practicada per molts pobles, entre els quals els egipcis i alguns pobles veïns d’Israel. A Israel va adquirir el sentit de signe d’ aliança entre Déu i el seu poble (Gn 17). El ritu es feia el vuitè dia després del naixement i, en temps de Jesús, anava unit a la imposició del nom (Lc 2,21). Era condició necessària perquè els immigrants no israelites poguessin prendre part en la celebració de la Pasqua (Ex 12,48). En el concili o assemblea de Jerusalem, l’Església primitiva va acceptar que els cristians d’origen no jueu no haguessin de ser circumcidats ni, per tant, obligats a complir la Llei de Moisès (Ac 15).