Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

arca de l’aliança

Des del temps de Salomó, era el centre del culte en el temple de Jerusalem; l’havien col·locada a la part més interior del santuari, la cambra sagrada o lloc santíssim. Segons la tradició bíblica, ja existia en temps de l’èxode. Quan els israelites van ocupar Canaan, l’arca fou dipositada a Siló i després a Quiriat-Jearim, fins que David la traslladà definitivament a Jerusalem. D’acord amb la descripció del llibre de l’Èxode, era una caixa de fusta d’acàcia d’1,25 ? 0,75 ? 0,75 m, revestida d’or per dintre i per fora; als quatre angles inferiors duia quatre anelles d’or per les quals passaven les barres per a transportar-la sobre les espatlles (Ex 25,10-22; 37,1-9). Al damunt tenia una coberta d’or, anomenada coberta del perdó o propiciatori (He 9,5). A cada un dels extrems de la coberta del perdó, que feia 1,25? 0,75 m, s’hi trobava un querubí. Dintre l’arca hi va ser posat el «document de l’aliança», amb les paraules de l’aliança o bé els deu manaments (Ex 25,16). L’arca era el signe visible de la presència del Déu invisible (1Sa 4,6-7; Nm 10,35; Sl 131,8), i les taules de la Llei que contenia (Dt 10,1-5; 1Re 8,9) recordaven al poble quina era la voluntat de Déu.