Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

any sabàtic i any jubilar

Cada set anys, l’antic calendari israelita tenia l’any anomenat «sabàtic», en el qual els camps es deixaven sense conrear, el producte de les vinyes i oliverars era abandonat perquè els pobres el recollissin, i els esclaus israelites eren alliberats (Ex 21,2; 23,10-11; Lv 25,2-7; Dt 15,1-18). Cada set anys sabàtics, és a dir, cada cinquanta anys, hi havia l’any jubilar; a les prescripcions de l’any sabàtic s’hi afegien les de retornar a l’antic propietari les terres i propietats venudes o arrendades (Lv 25,8-17). El motiu d’aquestes prescripcions, que realment es van aplicar en poquíssimes ocasions, cal buscar-lo en la importància del patrimoni familiar i en la voluntat de mantenir-lo. A més, la institució de l’any jubilar pretenia impedir l’acumulació de terres en mans d’uns pocs.