Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

amorreus

Aquest terme prové segurament d’una paraula acàdica que significa ‘occidentals’. Els amorreus eren un poble semita procedent del desert aràbic que, en el primer terç del segon mil·lenni abans de Crist, s’havien establert a l’Orient Pròxim en diverses ciutats, com Babilònia, Mari, Assur... A Canaan van formar petits nuclis de població que, amb el temps, foren sotmesos pels israelites. La Bíblia els presenta com a enemics d’Israel, i en alguns textos el nom d’amorreus designa globalment els habitants de la terra promesa abans de la conquesta, els quals en altres llocs són anomenats cananeus (Gn 15,16; Ex 3,8.17; Nm 13,29; 21,21-30; Dt 1,7; Jt 1,34-36).