Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

altar

Taula feta de pedres o d’altres materials on es posava la víctima per a ser cremada, en tot o en part, després de ser immolada en sacrifici. Segons la Bíblia, els patriarques erigiren altars en els llocs on havien tingut una experiència de Déu (Gn 12,7-8; 26,25; 33,20). David féu erigir un altar a l’era d’Aravna (2Sa 24,25); més tard el seu fill Salomó va construir en aquest mateix lloc el temple de Jerusalem, en el qual instal·là l’altar dels holocaustos o dels sacrificis, davant l’edifici del santuari (Ex 27,1-8; 1Re 8,64), i l’altar de l’encens, a l’interior del lloc sant (Ex 30,1-6; 1Re 7,48). En el NT, la Carta als Hebreus presenta la mort de Crist com un sacrifici fet una vegada per sempre (He 9,28) a l’altar de la creu (He 13,10). En el llibre de l’Apocalipsi, Joan veu sota l’altar del cel les ànimes dels qui han estat immolats per causa de la paraula de Déu (Ap 6,9), i també l’altar d’or que hi ha davant el tron de Déu, on l’àngel ofereix l’encens juntament amb les pregàries dels sants (Ap 8,3-4).