Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Samaria

Regió central de Canaan que corresponia aproximadament al territori ocupat per la tribu d’Efraïm i la meitat de la tribu de Manassès. Limitava al nord amb la vall de Jizreel, a l’est amb el Jordà, al sud amb el territori de Judea i a l’oest amb la plana de Saron. Les poblacions més importants eren Betel, Siló, Tirsà, Siquem i Samaria, la capital del regne d’Israel o del Nord. La regió va pertànyer al territori d’aquest regne, des de la separació entre Israel i Judà l’any 931 aC (1Re 12) fins a la destrucció de la capital en mans dels assiris l’any 722 aC (2Re 17,1-6). El nom de Samaria per a designar tota la regió apareix precisament en aquest moment, d’acord amb la pràctica assíria d’anomenar les províncies amb el nom de les corresponents capitals. Herodes el Gran va reedificar l’antiga ciutat de Samaria i la va engrandir notablement; en honor d’Octavi August li donà el nom de Sebaste.