Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Pasqua, festa de

La Pasqua és la festa principal del calendari israelita, juntament amb la festa dels Tabernacles. En el seu origen, la Pasqua era una festa dels pastors nòmades, que al començament de la primavera immolaven un anyell o un cabrit per demanar la protecció dels ramats. Ben aviat es va relacionar aquesta festa amb la dels Àzims o pans sense llevat. Més endavant anà adquirint per a Israel la significació de memorial de l’èxode d’Egipte i d’acció de gràcies a Déu per l’alliberament del seu poble (Ex 12,21-13,10). La reforma religiosa de Josies (622 aC) va fer d’aquesta festa una celebració de pelegrinatge a Jerusalem i al temple. La celebració del sopar pasqual es fa el capvespre del dia catorze del mes de nissan, quan de fet ja ha començat el dia quinze. La festa coincideix amb la lluna plena d’aquest mes de nissan, en primavera, i dura set dies. Tal com diuen els evangelis sinòptics, en la celebració del sopar pasqual, Jesús va instituir el memorial de la seva mort salvadora (Mt 26,26-29= Mc 14,22-25= Lc 22,15-20= 1Co 11,23-25). Jesús és l’«anyell pasqual» (Jn 19,36), que ens fa participar de la seva Pasqua, del seu pas de la mort a la vida (1Co 5,7; 1Pe 1,19).