Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Mesopotàmia

És un nom que significa ‘entre (dos) rius’ i designa el territori comprès entre els rius Tigris, a orient, i Eufrates, a occident, encara que els límits concrets han variat segons les èpoques. Sobre el seu fèrtil sòl es van desenvolupar importants cultures antigues que han influït notablement en la formació de la cultura bíblica sumeris, acadis, amorreus, assiris, caldeus.