Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Llei

«La Llei» és el nom que generalment designa els cinc primers llibres de la Bíblia, anomenats també Pentateuc o «llibres de Moisès». Aquests llibres contenen les lleis, decrets i manaments que Déu ha donat al seu poble com a expressió de la seva voluntat i del projecte de vida que li proposa. D’aquest conjunt destaquen el decàleg i tres codis legals: el codi de l’Aliança (Ex 20,22-23,33), el codi de la terra promesa (Dt 12-26) i el codi de Santedat (Lv 17-26). Contenen lleis cultuals, civils i penals de l’antic Israel, provinents d’èpoques diverses. La resposta de l’home a la Llei passa per l’obediència i l’observança dels seus preceptes. El record continu de les lleis divines impregna l’esperit del poble d’Israel (Sl 119). En el NT, «la Llei» indica el conjunt de creences i pràctiques que configuren la religió jueva (Mt 5,21-48) tal com es troben en l’AT i sobretot en el Pentateuc; d’aquí l’expressió «la Llei i els Profetes» (Mt 5,17). Els escrits de Pau contraposen l’home que viu sota la Llei i el que viu sota la gràcia, en virtut de la fe en Jesucrist. El primer vol aconseguir la salvació gràcies al compliment d’unes bones obres que el facin just davant de Déu. La gràcia, en canvi, suposa una actitud d’obertura a la fe i una espera de la salvació gratuïta que Déu dóna a la humanitat per Jesucrist.