Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

levites, Leví

En les genealogies bíbliques, Leví figura com a tercer fill de Jacob i Lia (Gn 29,34; 35,23) i com el qui va donar origen a la tribu israelita que porta aquest nom. Els descendents de Leví eren els encarregats del culte en els santuaris d’Israel i, més tard, durant l’època del temple únic, en el temple de Jerusalem. Entre els levites es distingia la família d’Aaron, encarregada de les funcions sacerdotals, considerades les més nobles del culte. Les altres famílies es repartien les feines auxiliars custòdia del temple, neteja dels llocs sagrats, assistència als sacerdots en els sacrificis, càntics i músiques de les celebracions... (Nm 3; 1Cr 23). Els levites vivien dels delmes que el poble donava al temple. No tenien un territori propi com les altres tribus, però sí un cert nombre de poblacions amb els seus corresponents pasturatges: eren les anomenades ciutats levítiques (Js 21).