Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

israelites, Israel

Segons el llibre del Gènesi, Déu va posar a Jacob el nom d’Israel (Gn 32,28-29; 35,10). Però en la Bíblia poques vegades el nom d’Israel designa Jacob; sol aparèixer més aviat en la forma «fills d’Israel» o «israelites», i es refereix al poble i a la terra o país d’Israel, sobretot abans de la deportació a Babilònia (587 aC). Durant l’època de la separació en dos regnes (931-722 aC), el terme «Israel» designava tan sols el regne del Nord, amb capital primer a Siquem, després a Tirsà i finalment a Samaria.