Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Hinnom, vall d’

La vall d’Hinnom, terme del qual deriva «Gehenna», separava, en temps dels Jutges, les tribus de Benjamí i de Judà. Quan hi hagué l’ampliació urbana de Jerusalem, es va convertir en la vall que limitava la ciutat per l’oest i pel sud. En temps de la monarquia havia estat un lloc de culte idolàtric a Moloc, amb pràctica ocasional de sacrificis humans; d’aquí el nom de Tófet o «cremador» (2Re 23,10; Jr 7,31-32). Posteriorment, esdevé imatge del lloc de càstig definitiu dels pecadors, ple de cucs i foc (Is 66,22-24). En el NT s’accentua la vinculació de la Gehenna amb els turments i el foc que sofreixen els condemnats després del judici de Déu (Mt 5,30= Mc 9,43; Mt 10,28= Lc 12,5; Mt 13,42; 18,8-9). La Gehenna esdevé sinònim del «foc etern» de l’infern (Mt 25,41) i, per tant, el terme perd la relació amb la vall d’Hinnom.