Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Herodes

Diferents monarques i altres persones de la dinastia herodiana apareixen relacionats amb l’ambient i els fets del temps del NT. Herodes el Gran, d’origen idumeu, va iniciar la dinastia. Els romans el feren regnar sobre Palestina i alguns territoris veïns del 37 aC al 4 aC. Home cruel i colèric, va ser un gran constructor (temple de Jerusalem, fortalesa de Massada, etc.) i organitzador del regne. De les seves nombroses unions matrimonials, tingué una quinzena de fills. En les narracions de la infància de Jesús és presentat com un governant astut i sense escrúpols (Mt 2). Arquelau, fill d’Herodes el Gran, a la mort del seu pare l’any 4 aC, va obtenir d’Octavi August el títol d’etnarca i governà sobre Judea, Samaria i Idumea (Mt 2,22). Les queixes populars s’anaren acumulant contra ell, fins que l’emperador el va desterrar a les Gàl·lies, l’any 6 dC. Els seus territoris passaren a ser governats directament per un procurador romà. Herodes Antipes, fill d’Herodes el Gran i germà d’Arquelau, va governar, del 4 aC al 39 dC, sobre Galilea i Perea amb el títol de tetrarca (Lc 3,1). Restaurà i construí diverses poblacions de Galilea. Va fer decapitar Joan Baptista (Mc 6,14-29) i intervingué en els fets de la passió de Jesús (Lc 23,6-12). Herodes Filip, un altre fill d’Herodes el Gran, va ser tetrarca d’Iturea, de Traconítida i d’altres territoris veïns, de l’any 4 aC al 34 dC (Lc 3,1). Herodes Agripa I, nét d’Herodes el Gran, regnà del 37 al 44 dC i arribà a governar sobre tots els territoris que havien estat en mans del seu avi. Amic personal dels emperadors Calígula i Claudi, va ser un monarca fortament hel·lenitzat. L’any 44, féu morir Jaume, fill de Zebedeu i germà de Joan, i va fer empresonar Pere (Ac 12). Herodes Agripa II, fill de l’anterior, regnà sobre Calcis, territori situat a l’actual Líban, i més tard sobre les tetrarquies de Filip i de Lisànies, al nord de Galilea, del 53 al 93. Intervingué en el procés contra Pau a Cesarea (Ac 25,13-27). Encara hi ha alguns altres membres de la família herodiana que apareixen en el NT. A propòsit d’un altre fill d’Herodes el Gran que també es deia Herodes Filip, els evangelis recorden que el seu germà Herodes Antipes li va prendre la muller, Herodies, que era néta d’Herodes el Gran (Mt 14,3= Mc 6,17). També era de la família herodiana Bernice, germana d’Herodes Agripa II, que apareix al costat d’aquest en l’interrogatori a Pau (Ac 25,13) i que més tard es farà famosa per la seva relació amb l’emperador romà Titus. Finalment, Drusil·la, filla d’Herodes Agripa I i muller del procurador romà Fèlix, també apareix en el llibre dels Fets dels Apòstols (Ac 24,24-25).