Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Baal

Literalment significa ‘senyor’, ‘marit’, ‘cap de casa’. És el nom que rebien les divinitats masculines en els cultes cananeus. Molts noms de lloc, i també de persona, de la regió de Canaan, eren compostos amb el nom de Baal. En plural, els Baals designen en la Bíblia el conjunt de divinitats no hebrees. El seu culte tenia elements orgiàstics (erecció d’esteles sagrades, presència de prostitució masculina, etc.). Els profetes van lluitar enèrgicament contra el culte dels Baals i les Astartes (1Re 18; 2Re 23,4-5; Jr 7,9; 11,17; 23,13.27; Os 2,10; 13,1; etc.).