Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

Anticrist

Terme que significa ‘contrari a Crist’ i apareix en 1Jn 2,18.22; 4,3; 2Jn 7. Les diferents comunitats del NT el consideraven la figura que recapitulava les forces que s’oposaven al missatge cristià i a la difusió de l’evangeli pel món. En un context de preocupació per la fi de la història, es pensava en algú que estava a punt d’arribar per lluitar contra els cristians, amb enganys i falsos prodigis, a fi d’evitar així la vinguda final i gloriosa de Crist. Ja els darrers llibres de l’AT l’havien imaginat com una figura que encarnava les forces oposades a Déu; el llibre de Daniel l’identifica amb Antíoc IV Epífanes (Dn 7; 10-11). Les cartes de Joan relacionen l’Anticrist amb els cristians heretges; els evangelis segons Mateu i Marc parlen de «l’abominació devastadora» (Mt 24,15= Mc 13,14); el llibre de l’Apocalipsi esmenta «la segona bèstia» o «fals profeta» (Ap 13,11-18; 16,13; 19,20) i Pau usa les expressions «Home malvat», «el Fill de la perdició», «el qui s’alça contra Déu», «el Malvat» (2Te 2,1-12). Probablement tots aquests termes es refereixen a la mateixa realitat.