Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

ídols domèstics

Els ídols domèstics o, en hebreu, terafimeren uns objectes religiosos indeterminats que s’usaven per a consultar les divinitats, com una mena de sorts sagrades (Jt 17,5; Ez 21,26). Despectivament, el terme serveix també per a anomenar les imatges idolàtriques, sobretot si són petites, usades com a objectes religiosos familiars (Gn 31,19-35; 1Sa 19,13).