Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

èxode

Terme provinent d’un mot grec que significa ‘sortida’. Designa el camí que els israelites van fer des d’ Egipte fins a Canaan, travessant la península del Sinaí, durant quaranta anys, després de fugir del poder opressor del faraó. Les tradicions referents a aquest període es troben en els llibres de l’Èxode, dels Nombres i del Deuteronomi. L’esdeveniment de l’èxode es va convertir en un model paradigmàtic de l’acció salvadora de Déu que posteriorment va servir per a interpretar altres esdeveniments, com va fer-ho l’autor de la segona part d’Isaïes en temps del retorn de l’exili babilònic (Is 40-55). Altres lectures de l’esdeveniment de l’èxode es troben en els salms 78, 105 i 106 i en el llibre de la Saviesa (Sv 10-19). El NT veu l’èxode com una prefiguració del que serà la mort, resurrecció i ascensió del Crist (Lc 9,31.51) i de la vida dels cristians (1Co 10,1-13).